Обавештење о овери пролећног семестра у школској 2017/2018. години за студенте ОАС

Обавештења и активности  ::  понедељак, 21.5.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

За  ОВЕРУ ПРОЛЕЋНОГ семестра, студент подноси:

  • Индекс са свим потписима наставника
  • Један попуњени семестрални лист (преузима се из листе прилога на овој страни)
  • Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

  • Доказ о измиреној школарини за школску 2017/2018. годину, за студенте прве године.
  • Доказ о измирених 8 рата школарине за школску 2017/2018. годину, за студенте друге, треће и четврте године као и за студенте који су обновили годину.

Овера пролећног семестра школске 2017/2018. године обављаће се од 4. до 8. јуна 2018. године у времену од 10-14 сати према следећем распореду:

  • 4.6.2018. за студенте прве године
  • 5.6.2018. за студенте друге године
  • 6.6.2018. за студенте треће године
  • 7.6.2018. за студенте четврте године
  • 8.6.2018. за све остале који се нису јавили на време

НАПОМЕНА: Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.