ПРОГРАМ “МЕНТОРСТВО У ВОЛОНТЕРСКОМ АНГАЖОВАЊУ”

Обавештења и активности  ::  четвртак, 29.3.2018.

 KRATAK OPIS PROGRAMA

Program “Mentorstvo u volonterskom angažovanju” osmišljen je i predstavljen od strane udruženja “Omladinski progresivni tim udruživanja mladih - OPTIM-UM”, a prihvaćen od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji je time  podržao njegovu organizaciju i realizaciju. Ovaj program je namenjen  studentima Filozofskog fakulteta u Nišu sa idejom unapređenja njihovih znanja i veština putem volonterskog angažovanja. Kreiranje i sprovođenje programa odvija se u neposrednoj saradnji sa Kancelarijom za razvoj karijere i podršku studentima.

Program podrazumeva udruživanje studenata svih departmana i generacija, sa misijom zajedničkog rada na organizaciji i sprovođenju različitih volonterskih aktivnosti, baziranih na potrebama samih studenata. Predviđeno je da procesi okupljanja studenata i organizacije njihovog rada budu koordinisani od strane MENTORA (studenata sa volonterskim iskustvom), koji bi kao predstavnici udruženja OPTIM-UM usmeravali i podržavali ideje i aktivnosti svojih kolega, direktnih korisnika ovog programa. Na ovaj način bi se omogućila razmena znanja i iskustva između svih studenata Filozofskog fakulteta. Podršku studentima pružili bi i neki od predavača, koji bi svojom stručnošću i iskustvom doprineli stvaranju sigurnosti i kvalitetnijem radu  studenata.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je da studentima omogući praktično iskustvo koje bi sticali putem volonterskog angažmana, najpre u sklopu fakulteta, a zatim i u okviru pojedinih ustanova, organizacija i institucija. Na ovaj način bi se doprinelo povoljnijem pozicioniranju mladih na tržištu rada.

Još neki od ciljeva programa su:

  • uključivanje studenata u procese volonterskog aktivizma i njihovo osnaživanje za udruženo i samostalno delovanje sa idejom profesionalnog napretka i razvijanja;
  • podsticanje razmene znanja i iskustva između studenata;
  • podsticanje inovativnosti, kreativnosti i odgovornosti studenata u praktičnom radu;
  • rad na kreiranju kanala putem kojih bi se naučna saznanja i iskustvo u akademskom radu mogli prilagoditi i učititi pristupačnijim lokalnoj zajednici;
  • rad na stvaranju mogućnosti i prilika u kojima bi studenti mogli primenjivati stečena znanja;
  • rad na povezivanju studenata sa različitim fakultetskim jedinicama i ostvarivanje saradnje, u cilju uzajamnog zadovoljenja različitih potreba.

PRIPREMA PROGRAMA

Priprema programa se ogleda u sprovođenju istraživanja na uzorku koji bi činila većina studenata osnovnih studija. U cilju ispitivanja stavova studenata prema volontiranju, stavova prema uslovima volontiranja na studijama, njihove motivisanosti i njihovih interesovanja, konstruisan je poseban upitnik “MUVA-46”. Cilj istraživanja je dobijanje relevantnih podataka na osnovu kojih će kasnije biti koncipirane sve aktivnosti u sklopu ovog programa.   

TRAJENJE PROGRAMA

U skladu sa akcionim planom predviđeno je da se u toku školske 2017/18. obavi neophodna priprema, dok je zvanični početak realizacije programa planiran za školsku 2018/19., kada bi program bio realizovan u vidu pilot projekta i kada bi se utvrdio stepen funkcionalnosti sprovedenih procedura. Zatim, kako je predviđeno, realizacija programa će se obnavljati na godišnjem nivou, uz brojne modifikacije i prilagođavanja, s obzirom na to da je ovaj program zamišljen kao drugoročno održiva ideja o osnaživanju i razvoju kapaciteta studenata.