Овера јесењег и упис пролећног семестра школске 2017/2018. године за студенте ОАС

Обавештења и активности  ::  уторак, 16.1.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

За  ОВЕРУ ЈЕСЕЊЕГ и УПИС ПРОЛЕЋНОГ семестра, студент подноси:

  1. Индекс са свим потписима наставника
  2. Један попуњени семестрални лист (преузима се из листе прилога на дну обавештења)
  3. Један образац ШВ- 20 (преузима се из листе прилога на дну обавештења)
  4. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

Овера и упис семестра обављаће се од 22. до 26. јануара 2018. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

  • 22.01.2018. за студенте прве године
  • 23.01.2018. за студенте друге године
  • 24.01.2018. за студенте треће године
  • 25.01.2018. за студенте четврте године
  • 26.01.2018. за све остале који се нису јавили на време.

Студенти који се за оверу и упис семестра јаве после истека овог рока биће у обавези да плате казну у износу од 2.500,00 динара.

НАПОМЕНА:

Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.