Одлука о организовању наставе у школској 2017/2018. години на МАС и ДАС

Обавештења и активности  ::  понедељак, 27.11.2017.

На основу члана 79. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), члана 158 и 163. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 23.11.2017. године  донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном семестру школске 2017/2018. године
на мастер и докторским студијама

Јесењи семестар
Настава на мастер и докторским студијама у јесењем семестру школске 2017/18. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 6. новембра 2017. године, а завршава се у суботу 3. фебруара 2018. године.

Пролећни семестар
Настава на мастер и докторским студијама у пролећном семестру школске 2017/18. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 26. фебруара 2018. године, а завршава се у четвртак 31. маја 2018. године.

Испитни рокови у школској 2017/2018. години:

  • Јануарски: од 5. фебруара до 24. фебруара 2018. године
  • Априлски: од 16. априла до 28. априла 2018. године
  • Јунски: од 4. јуна до 4. јула 2018. године
  • Септембарски: од 24. августа до 7. септембра 2018. године
  • Октобарски I: од 11. септембра до 21. септембра 2018. године
  • Октобарски II: од 25. септембра до 6. октобра 2018. године.