Услови уписа године на мастер академским студијама у школској 2017/2018. години

Обавештења и активности  ::  субота, 21.10.2017.

Овај чланак садржи прилоге.

Студенти мастер академских студија који у току школске 2016/2017. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.

Студентима мастер академских студија, уписаним 2015/2016. године, који нису положили све испите са мастер студија продужен је рок за завршетак студија за још једну школску годину до 31.10.2018. године.

Студент подноси следећу документацију:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
 • Накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1580,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара.
  Накнаду за поновни упис године  студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Крајњи рок за измирење  накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада.
  Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе неће моћи да регулишу статус у школској 2017/2018. години.
  Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.

ПОНОВНИ УПИС ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ ОД 23.10.2017. ДО 25.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12:00 ДО 14:30

 • Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2015/2016. године, који су положили све испите, а нису одбранили мастер рад продужава се рок за завршетак студија до 30.03.2018. године.

ОВЕРА ИНДЕКСА ОБАВИЋЕ СЕ ОД 23.10.2017. ДО 25.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12:00 ДО 14:30