Услови поновног стицања статуса студента на мастер академске студије за студенте уписане школске 2014/2015. године

Обавештења и активности  ::  субота, 21.10.2017.

Овај чланак садржи прилоге.

Студенти мастер академских студија уписани 2014/2015. године, који  нису завршили мастер студије до 31.10.2017. године, треба да поднесу молбу Декану за поново стицање статуса студента.

Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

  • индекс
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
  • накнаду у износу од 10.000,00 динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита
  • уплата за осигурање студената од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106

СТУДЕНТИ ПОДНОСЕ МОЛБУ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПЕРИОДУ ОД 23.10. ДО 25.10.2017.