Обавештење о упису јесењег семестра у школској 2017/2018. години

Обавештења и активности  ::  среда, 11.10.2017.

Овај чланак садржи прилоге.

За упис семестра студент подноси:

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)

3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до краја месеца за текући месец.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
Сви самофинансирајући студенти којима је продужен рок за исплату школарине до 30. септембра 2017. године неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе.
Уплата школарине односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212102.

6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”. Осигурање је обавезно.

  • ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 11.10.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ
  • СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТИ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 16.10.2017. ДО 27.10.2017. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ