Одлука о продужењу рока за завршетак мастер студија

Обавештења и активности  ::  четвртак, 2.3.2017.

На основу члана 81. Статута Факултета и члана 15. Правилника о мастер академским студијама Филозофског факултета, на предлог Колегијума Факултета Наставно-научно веће Филозофског факултета Универзитета у Нишу, на седници одржаној дана 22. фебруара 2017. године, донело је Одлуку о продужењу рока за завршетак студија

I

Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2014/2015. године, који су положили све испите, а нису одбранили мастер рад, одобрава се продужење рока за одбрану мастер рада до 30. септембра 2017. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, од када ће се и примењивати.