Електронска пријава испита

Обавештења и активности  ::  понедељак, 23.11.2015.

Услед увођења електронске пријаве испита на нашем факултету, сви студенти морају попунити Изјаву која се може добити у канцеларији Студентског парламента - 211.

Оформљен је тим студената - са сваке групе по једна особа - који ће током ове недеље посетити неко од посећенијих предавања и поделити свим студентима дотичне изјаве.

Попуњене изјаве потребно је доставити дежурнима у канцеларији Студентског парламента, сваког радног дана од 12 до 14 сати. Јако је битно да изјаве буду попуњене читко, штампаним словима, и наравно, да наведени подаци буду тачни. Посебно је битно да е-mail адреса буде тачна, важећа и да студент наведену и-мејл адресу активно користи (проверава електронску пошту).