ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Обавештења и активности  ::  петак, 1.3.2024.

Настава у пролећном семестру за студенте мастер и докторских академских студија почиње 4. марта 2024. године, према распореду часова који је студентима доступан на е-Индексу.

Представљање изборних предмета за студенте мастер студија, биће реализовано у првој недељи семестра у терминима предвиђеним у распореду часова за те предмете.

Уколико се настава реализује онлајн, студентима ће бити послат линк, како би могли да се укључе на час за представљање предмета.

Студенти су у обавези да се изјасне о изборним предметима, користећи свој налог на е-Индексу, најкасније до 10. марта 2024. године, како би настава из изборних предмета почела 11. марта 2024. године.

Студенти студијских програма докторских академских студија историје, педагогије, Страних филологија су у обавези су да поред пријаве изборних предмета преко е-Индекса, доставе списак изабраних предмета са именима наставника, код којих слушају изабране предмете на имејл адресу надлежног референта (Симониди Пејчић, ; Лидији Станковић, ).

У интернет поруци, студенти треба да наведу име и презиме, назив студијског програма, број индекса, списак предмета са именима наставника, као и име наставника код кога ће слушати и полагати обавезни предмет у пролећном семестру.

У случају да студент не означи изборне предмете, неће бити укључен у наставу и неће моћи да пријављује и полаже те испите.

Распоред часова и распоред испита студенти треба да прате на свом налогу е-Индекса. У случају да студент уочи неки проблем у распореду, треба да се обрати управнику департмана на ком студира.