Продужење наставе, термини пријава и полагања испита на мастер студијама

Обавештења и активности  ::  петак, 22.1.2016.

Нaставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, на седници одржаној 20. јануара 2016. године, сагласно одредби члана 81. Статута Филозофског факултета у Нишу, на предлог Колегијума Факултета, након спроведене расправе и гласања донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

I

Одобрава се продужење наставе на мастер академским и докторским академским студијама до 30. јануара 2016. године.
Јануарски испитни рок за студенте мастер академских и докторских академских студија трајаће од 8. до 27. фебруара 2016. године, а пријава испита од 27. до 30. јануара.

 

II

О реализацији ове одлуке стараће се Служба за мастер и докторске студије.

 

Број: 38/1-14-2-01
У Нишу, 20. јануара 2016. године
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Горан Максимовић