Пријава изборних предмета путем електронске поште за студенте ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2022/2023.

Обавештења и активности  ::  понедељак, 6.3.2023.

Студенти докторских академских студија су у обавези да се определе за изборне предмете у пролећном семестру, најкасније до 10. марта 2023. године.

Приликом опредељивања, студенти треба да унесу и изборне предмете из претходне школске године, које нису положили, а намеравају да их полажу.

Студенти докторских академских студија психологије, историје и студијског програма медији и друштво треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти докторских академских студија србистике, страних филологија и педагогије на имејл адресу .

Анкетни лист за изборне предмете се може преузети са линка https://drive.google.com/drive/folders/1o2JWbKJpCAJ4zwDieLBdKntcjCKtFxNX