ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Обавештења и активности  ::  среда, 2.3.2022.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Англистика, Историја, Руски језик и књижевност, Француски језик и књижевност и Филозофија, који су одслушали наставу из свих предмета предвиђених студијским програмом, стекли су право да пријаве тему мастер рада након завршетка јесењег семестра.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Образовање наставника предметне наставе, Комуникологија, Педагогија, Социјални рад и Србистика, могу да поднесу пријаву теме мастер рада након одслушане наставе у пролећном семестру.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Психологија, Социологија и Социолог у социјалној заштити имају право да поднесу пријаву теме мастер рада након испуњења специфичних услова за пријаву теме, прописаних студијским програмом.

Поступак пријаве теме мастер рада, као и специфични услови за пријаву теме мастер рада у оквиру појединачних студијских програма, налазе се на студентском електронском порталу (одељак Вести).