ПОСТАНИ СТУДЕНТ–МЕНТОР И УНАПРЕДИ СВОЈЕ ВЕШТИНЕ ПОМАЖУЋИ ДРУГИМА

Обавештења и активности  ::  четвртак, 24.2.2022.

Овај чланак садржи прилоге.

Студираш на Филозофском факултету у Нишу и желиш да своје знање и вештине поделиш са другима? За себе можеш рећи да си комуникативна, вредна, стрпљива и амбициозна особа? Онда си права особа за програм „Студент-ментор”!

Наши студенти су наши партнери, и зато постани део тима ментора како би унапредио своје вештине кроз студије и рад са студентима али и помогао млађим колегиницама и колегама! Пријави се на конкурс и постани део прве генерације студената-ментора!

Конкурс је отворен до 6. марта 2022. године, а за пријаву је потребно да одговорите укратко на питања и попуните документ који се налази међу прилозима у дну ове странице. Уз пријаву, могуће је приложити и додатну документацију уколико сматраш да је потребно. Изабрани кандидати ће добити повратни имејл са информацијама о реализацији обуке и активностима.

Пријаве се шаљу путем имејла или предају у штампаној форми Канцеларији за развој каријере и подршку студентима (канцеларија број 18 налази се код амфитеатра у приземљу).

Наведену имејл адресу можете користити и за постављање питања везана за овај програм.

 

О програму „Студент-ментор”

 1. Ко је студент-ментор?

Студенти-ментори се бирају из редова студената Филозофског факултета у Нишу који се пријаве на конкурс и искажу жељу да се овом активношћу баве. Неопходно је да су постигли задовољавајући успех на студијама, нису више пута обнављали године током студирања, као и да се истичу у наставним и ваннаставним активностима. Студенти-ментори могу бити студенти друге, треће и четврте године (укључујући апсолвенте) основних академских студија и студенти мастер академских студија.

 

 1. Почетак/трајање програма, селекција и обука кандидата

Мандат студента-ментора почиње у пролећном семестру током марта месеца, и траје једну академску годину, односно два семестра. Након истека мандата, студент-ментор се може поново јавити на конкурс.

Координатор програма је Канцеларија за развој каријере и подршку студентима, која даје и саветодавну и логистичку подршку студентима-менторима.

Избор студената-ментора врши комисија коју именује декан Филозофског факултета у Нишу, а чине је продекан за наставу, два члана из реда наставног особља, два представника Студентског парламента, и два члана из реда ненаставног особља.

Одабрани студенти пролазе обуку која почиње пре почетка реализације програма, а која ће бити организована на факултету. Обука ће се састојати од радионица које ће бити информативне и ближе објаснити студентима њихове задатке. Обука ће бити реализована у једном дану, а теме ће бити:

 • Обавезе и задаци ментора
 • Студентско организовање
 • Учење (технике учења)
 • Препознавање сопствених капацитета и вештина
 • Комуникационе вештине
 • Особе са инвалидитетом
 • Инклузија у образовању
 • Асистивна технологија доступна на Факултету и Универзитету

Студентима-менторима ће током трајања програма бити доступна помоћ Канцеларије за развој каријере и подршку студентима (за све недоумице око активности, информације о студијама и факултету), Студентског парламента као и секретара департмана (за све недоумице око студијских програма и наставних активности).

 

 1. Који су задаци студента-ментора?

Студенти-ментори обављају следеће информативне и саветодавне активности у циљу пружања помоћи студентима:

 • пружање информација о настави, правилима понашања на факултету и правима и обавезама у току студирања;
 • пружање подршке за коришћење имејл налога и сервиса за студенте;
 • подршка у доношењу одлука у вези са студирањем и учењем (упућивање на наставнике и сараднике ради добијања потребне помоћи у учењу, пружање информација од значаја за избор изборних предмета и сл.);
 •  пружање информација о могућностима побољшања студенског стандарда (кредити, стипендије, мобилност, смештај у дом, други инструменти студентског стандарда, корисне информације о граду, о свим наставним и ваннаставним активностима);
 • упућивање на Канцеларију, психолошко саветовалиште и релевантне службе за решавање конкретних проблема;
 • упознавање са постојећом асистивном технологијом која постоји на факултету и Универзитету у Нишу, као и помоћ око њеног коришћења.

 

4. Завршетак и исход програма

Рад студената-ментора се вреднује као ваннаставна активност и уноси се у додатак дипломи. Након истека мандата, студенти-ментори добијају писмо препоруке Факултета, сертификат о обављеном волонтирању, стечено искуство у обављању бројних задатака, унапређене комуникационе и организационе вештине као и могућност обављања праксе у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима. Најактивнијим менторима Факултет ће доделити и награде.

 

5. Ко има право на помоћ студента-ментора?

Сваки студент коме је потребна помоћ и подршка током студирања на Филозофском факултету у Нишу.