Пријава изборних предмета путем електронске поште за студенте ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2021/2022.

Обавештења и активности  ::  петак, 12.11.2021.

Студенти докторских академских студија су у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 15. новембра 2021. године.

Студенти докторских академских студија социологије, психологије, историје и студијског програма медији и друштво треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти докторских академских студија србистике, страних филологија и педагогије на имејл адресу . rs.

Анкетни лист за изборне предмете се може преузети са линка https://drive.google.com/drive/folders/11khxXyE_3x-Un0gB8lo4UicJT5hqlJWr