Распоред реализације активности на почетку јесењег семестра за студенте прве године МАС и ДАС

Обавештења и активности  ::  петак, 29.10.2021.

Јесењи семестар за студенте мастер академских студија и докторских академских студија у школској 2021/2022. години почиње 8. новембра 2021. године.

Активности на почетку семестра ће бити организоване на следећи начин:

Свечана додела индекса студентима прве године мастер академских студија и студентима прве године докторских академских студија биће обављена у среду, 10. новембра 2021. године, према следећем распореду:

 

Студијски програми Време Место
МАС комуникологије 11.00  Сала 434
МАС филологије  12.00  Сала 434
Сви студијски програми ДАС 13.00  Сала 434
МАС психологије 11.00  Амфитеатар 21
МАС педагогије
МАС за образовање предметних наставника
12.00  Амфитеатар 21 
МАС историје
МАС филозофије
13.00  Амфитеатар 21 
МАС англистике 11.00  Амфитеатар 301
МАС француског језика и књижевности
МАС руског језика и књижевности
12.00  Амфитеатар 301
МАС социологије
МАС социолог у социјалној заштити
МАС социјалног рада
13.00  Амфитеатар 301

 

  • У недељи од 8. до 13. новембра 2021. године се неће одржавати настава, већ ће управници и секретари департмана и координатори студијских програма докторских студија организовати Google Meet сесије за представљање изборних предмета који се нуде студентима прве године мастер академских студија и прве године докторских академских студија у јесењем семестру. Одмах након поделе индекса, послаће студентима на њихове факултетске имејл адресе силабусе свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће их позвати на Google Meet сесије, према следећем распореду и на следећи начин:
  • Сваки управник/секретар ће заказати Google Meet сесију за мастер академске студије које реализује тај департман за петак, 12. новембар 2021. године у термину између 11.00 и 13.00 сати.
  • Сесију за докторске академске студије заказаће координатор студијског програма докторских академских студија за исти дан, петак, 12. новембар 2021. године, у термину између 13.00 и 15.00 сати.
  • На заказану сесију позивају се сви студенти прве године одговарајућег нивоа студија и студијског програма, као и наставници свих изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру. Сваки наставник се кратко представља студентима и даје основне информације о свом изборном предмету. Током сесије студенти ће имати прилику да постављају питања и траже додатне информације о представљеним предметима.
  • Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 17. новембра 2021. године, како би настава изборних предмета на оба нивоа студија почела од 22. новембра 2021. године. Студенти ће попуњене анкетне листове са својим изјашњењем за изборне предмете доставити мејлом на имејл адресу референткиње за свој студијски програм ( или ).
  • Наставници обавезних предмета на првој години мастер академских студија и докторских академских студија одржаће (преко апликације Google Meet) своје прве, уводне часове у периоду од 8. до 13. новембра 2021. године, у термину предвиђеном за предавања из тог предмета. На том уводном часу наставник треба да представи студентима свој предмет, циљеве и очекиване исходе учења, садржај предмета, литературу, начин рада, предиспитне обавезе, начин оцењивања, начин полагања испита. Поред представљања предмета, наставник ће овај час искористити за узајамно представљање и упознавање са студентима. Реализација предавања и вежби из обавезних предмета по редовном распореду часова наставља се од 15. новембра 2021. године.

 

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте друге и треће године докторских академских студија

  • За студенте друге и треће године сваког студијског програма докторских академских студија, на исти начин се организује представљање изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру. Силабусе изборних предмета координатори студијских програма шаљу одговарајућој генерацији студената 8. новембра 2021. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:
  • друга година: уторак, 9. новембар 2021. године у 10.00 сати;
  • трећа година: уторак, 9. новембар 2021. године у 12.00 сати;
  • студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 15. новембра 2021. године, како би настава изборних предмета почела од 22. новембра 2021. године. Студенти ће попуњене анкетне листове са својим изјашњењем за изборне предмете доставити мејлом на имејл адресу референткиње за свој студијски програм ( или ).