Обавештење о упису студената ДАС у школској 2021/2022.

Обавештења и активности  ::  четвртак, 7.10.2021.

За упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са адресе https://studenti.filfak.ni.ac.rs/obrasci и потребно је одштампати их обострано)
 3. Попуњени анкетни лист са списком изборних предмета (обрасци се преузимају са адресе https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci, фолдер Докторске академске студије)
 4. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет месечних рата. Износ сваке рате је 13.000,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата се уплаћују до краја месеца за текући месец.
 5. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 2.170,00 динара, али не више од 40.000,00 динара.
  Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2). Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.
  Осигурање је обавезно за све студенте и приликом уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 7. Све потврде о статусу у школској 2021/2022. години издаваће се искључиво на следећи начин:
  Образац за изадавање потврда о статусу студент преузима са адресе https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci, фолдер Докторске академске студије. Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис.

Због актуелне епидемиолошке ситуације и у циљу смањења гужве у просторијама факултета, а поштујући епидемиолошке мере које доносе Кризни штаб и Влада Републике Србије, упис студената ће се одвијати према распореду предаје документације за упис по студијским програмима мастер академских студија.


Распоред уписа

Упис за студенте који обнављају прву, другу и трећу годину студија
Предаја докумената за упис 14 и 15.10. у времену од 12 до 14 сати
Преузимање индекса и потврда о студирању 18.10.

Упис студената у другу годину студија
Предаја докумената за упис 26.10. у времену од 12 до 14 сати
Преузимање индекса и потврда о студирању 28.10.

Упис студената у трећу годину студија
Предаја докумената за упис 27.10. у времену од 12 до 14 сати
Преузимање индекса и потврда о студирању 28.10.


 • Студенти који су у току школске 2020/2021. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 25. до 29. октобра 2021. године у времену од 12 до 14 сати. Уз молбу која се преузима са сајта факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.
 • Управа факултета апелује на све студенте да се поштовањем динамике и распореда уписа и издавања потврда још једном покаже висок степен друштвене одговорности и бриге за сопствено и колективно здравље