Обавештење о условима уписа на МАС у школској 2021/2022. години

Обавештења и активности  ::  понедељак, 4.10.2021.
  1. Студенти први пут уписани на мастер академске студије школске 2020/2021. године, који не испуне услове за одбрану мастер рада до 30. новембра 2021. године, поново се уписују у прву годину студија, у истом статусу у којем су били у претходној школској години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21)
  2. Студенти мастер академских студија који су у школској 2020/2021. године били у обновљеној првој години студија, а који не испуне услове за одбрану мастер рада до 30. новембра 2021. године, поново уписују прву годину студија у статусу самофинансирајућег студента, тако што плаћају накнаду за поновни упис године, према броју ЕСПБ бодова за предмете које уписују (у вредности бода од 1.316,00 динара) али не више од 35.000,00 динара
  3. Поновни упис године на мастер академским студијама обавиће се у периоду од 6. до 20 октобра, према распореду који ће бити објављен на сајту факултета