Обавештење о овери јесењег и упису пролећног семестра школске 2015/2016. године

Обавештења и активности  ::  среда, 20.1.2016.

Студенти основних академских студија за оверу ЈЕСЕЊЕГ и упис ПРОЛЕЋНОГ семестра подносе:

  1. Индекс са свим потписима наставника
  2. Један попуњени семестрални лист
  3. Један образац ШВ- 20 (купује се у књижари на факултету)
  4. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

Овера и упис семестра обављаће се од 25. до 29. јануара 2016. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

  • 25.01.2016. за студенте прве године
  • 26.01.2016. за студенте друге године
  • 27.01.2016. за студенте треће године
  • 28.01.2016.за студенте четврте године
  • 29.01.2016. за све остале који се нису јавили на време.

Студенти који се за оверу и упис семестра јаве после истека овог рока биће у обавези да плате казну у износу од 2.500,00 динара.

НАПОМЕНА: студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.