Упитник за евалуацију наставе на даљину

Обавештења и активности  ::  петак, 29.1.2021.

Драги студенти,

Актуелна пандемија наметнула је потребу да наставу организујемо на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења и прилагођавање самог процеса наставе и учења једном сасвим новом окружењу, битно различитом у односу на окружење у коме се типично одвија настава и учење.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу у овим ванредним околностима, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJ1G3LLHHvbWkSu95nF0mtLlrUmIs1eQI5ATaRpZzWq2IDQ/viewform

Питања у овом упитнику односе се на квалитет наставе у јесењем семестру школске 2020/2021. године.

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 15. фебруара 2021. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу