НАКНАДНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Обавештења и активности  ::  понедељак, 30.11.2020.

НАКНАДНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Документација за упис студената мастер академских студија:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета, https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 • Доказ о уплаћеној накнади за поновни упис године на мастер академским студијама према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара (накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец; крајњи рок за измирење последње рате је приликом предаје мастер рада;
 • Уплата накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да регулишу статус студента док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 • Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

 

Документација за упис студената докторских академских студија:

 • Индекс
 1. Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 2. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који уписују наредну годину студија у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ, или у износу од 13.000,00 динара за прву рату уколико студент плаћа школарину у десет месечних рата.
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који поново уписују исту годину студија у висини од 2.170,00 динара по ЕСПБ боду за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара.
 • Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 1. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

Студенти који поднесу документацију за упис након 7. децембра, биће у обавези да уплате накнаду за упис године са казном. Накнада у износу од 1.500 динара врши се на  жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89 позивом на број 742121028 (за студенте мастер академских студија), односно 742121041 (за студенте докторских академских студија).