Начин реализације наставе у јесењем семестру академске 2020/2021. године (ДАС)

Обавештења и активности  ::  петак, 13.11.2020.

Настава на обавезним и изборним предметима, за студенте свих година докторских академских студија, ће почети 23. новембра 2020. године. Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 18. новембра 2020. године, тако што ће преузети одговарајући анкетни лист са https://drive.google.com/drive/folders/1NBFeqHKVsEsnR1zarVlem17OsaupteM5. Студенти докторских академских студија социологије, психологије, историје и студијског програма медији и друштво треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти докторских академских студија филологије и педагогије на имејл адресу

Рачунарски центар ће сваком студенту ДАС који по први пут уписује прву годину формирати факултетски имејл налог који ће бити неопходан за праћење наставе, за пријављивање испита и друге могућности које нуди апликација е-индекс. Неопходно је да студенти активирају додељене адресе одмах по добијању приступних података (адресе са приступним подацима биће послате на имејл адресе које су студенти навели приликом пријављивања на конкурс).

Студенти који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2020/2021. години, могу да преузму индекс у канцеларији 104, сваког радног дана, у време рада Службе са студентима.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, као и прописане мере заштите и препоруке Кризног штаба Владе РС, а у складу са одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу, у јесењем семестру академске 2020/2021. године настава ће за студенте докторских академских студија бити  реализована на даљину, преко апликација Google Meet, Google Classroom, а по потреби и преко других доступних платформи и апликација за онлајн комуникацију. Настава ће се реализовати према распореду часова који усваја Наставно-научно веће.