Услови, процедура и распоред уписа у наредну годину ДАС, школска 2020/2021. година

Обавештења и активности  ::  четвртак, 1.10.2020.

Овај чланак садржи прилоге.

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2020/21. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје Обавештење о условима уписа у наредну годину докторских академских студија у школској 2020/2021. години

1. Студент који је у школској 2019/2020. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у школској 2020/21. години упише у наредну годину студија у статусу студента који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске  године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним  Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис докторске академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије. У оквиру увећане квоте за упис студената у наредну годину студија рангирају се студенти свих студијских програма докторских академских студија који већ нису рангирани у оквиру својих студијских програма.

2. Студент који не оствари право да се у школској 2020/2021. години финансира из буџета наставља студије  у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинансирајућих студената у школској 2019/2020. години, студенти се могу уписати у другу годину са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова, а у трећу годину са најмање 74 ЕСПБ бодова.

Студенти који студирају уз рад могу се у школској 2020/2021. години уписати у статусу самофинансирајућег студента, и то у другу годину студија уколико су остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, а у трећу годину уколико имају остварених најмање 60 ЕСПБ бодова. Студенти су у обавези да приложе доказ о радном односу.

Студент који у школској 2019/2020. години није остварио потребан број ЕСПБ бодова, поново уписује исту годину и плаћа накнаду према броју ЕСПБ бодова за предмете и обавезе  које уписује (вредност једног бода је 2.170,00 динара), али не више од 40.000,00 динара.

Студенти први пут уписани у трећу годину докторских академских студија школске  2019/2020. године, који нису одбранили докторску дисертацију до 30. новембра 2020. године, поново се уписују у трећу годину, у истом статусу у којем су били у претходној  години у складу са чланом 103. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19).         

Студент који је школске 2019/2020. године био у обновљеној трећој години и до 30. новембра 2020. године није завршио све обавезе предвиђене студијским програмом за трећу годину студија, поново уписује исту годину студија, односно обавезе и бодове које није завршио у статусу самофинансирајућег студента.

Упис године обавиће се у периоду од 19. до 21. октобра 2020. године према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета (канцеларија 104).

 

Неопходна документација            

За  упис године студент подноси следећу документацију:

  • индекс
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета, https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci)
  • попуњени анкетни лист са списком изборних предмета (преузети са https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci-das документ Anketni list za izborne predmete DAS и попунити га)
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који уписују наредну годину студија у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ, или у износу од 130.000,00 динара за прву рату уколико студент плаћа школарину у десет месечних рата (уплата се врши у корист текућег рачуна Филозофског факултета број 840-1818666-89, са позивом на број свог електронског налога),
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који поново уписују исту годину студија у висини од 2.170,00 динара по ЕСПБ боду за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара (уплата се врши у корист текућег рачуна Филозофског факултета број 840-1818666-89, са позивом на број свог електронског налога),
  • доказ о уплати обавезног осигурања студената у износу од 200,00 динара (уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106, са назначењем „за осигурање студената“),
  • студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу.

 

Распоред уписа

Због актуелне епидемиолошке ситуације и у циљу смањења гужве на шалтерима, а поштујући епидемиолошке мере које доносе Кризни штаб и Влада Републике Србије, упис студената ће се одвијати према динамици објављивања ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ-ЛИСТИ на студентском порталу Филозофског факултета.

Предаја докумената за упис
у времену од 13 до 15 сати
Преузимање индекса и потврда
у времену од 12 до 14 сати
19.10. упис у II годину 20.10.2020.
20.10. упис у III годину 21.10.2020.
21.10. обнова I, II и III године 22.10.2020.

Студенти који аплицирају за студентску стипендију своју документацију моћи ће да предају искључиво након завршеног уписа у периоду од 27. до 29. октобра 2020. године у времену од 12 до 14 сати.

Студенти који су у току школске 2019/2020. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 27. до 29. октобра 2020. године у времену од 12 до 14 сати.

Уз молбу која се преузима са сајта факултета, студенти предају одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

Управа факултета апелује на све студенте да се поштовањем динамике и распореда уписа и издавања потврда још једном покаже висок степен друштвене одговорности и бриге за сопствено и колективно здравље.