Услови, процедура и распоред уписа у наредну годину МАС, школска 2020/2021. година

Обавештења и активности  ::  четвртак, 1.10.2020.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2020/21. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје Обавештење о условима уписа у наредну годину мастер академских студија у школској 2020/2021. години

1. Студенти први пут уписани на мастер академске студије школске 2019/2020. године који не одбране мастер рад до 30. новембра 2020. године, поново се уписују у прву годину, у истом статусу у којем су били у претходној години.

2. Студенти мастер академских студија који су у школској 2019/2020. години били у обновљеној првој години студија, а који нису одбранили мастер рад до новембра 2020. године, поново уписују прву годину студија у статусу самофинансирајућег студента.

3. Приликом поновног уписа, студент подноси:

  • индекс,
  • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета),
  • попуњени анкетни лист са списком изборних предмета (https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci, фолдер Мастер академске студије),
  • доказ о уплаћеној накнади за поновни упис године на мастер академским студијама према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара (накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец; крајњи рок за измирење последње рате је приликом предаје мастер рада; уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89, са позивом на број свог електроског налога),
  • доказ о уплати обавезног осигурања студената у износу од 200,00 динара (врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89, са позивом на број 74212106, са назначењем „за осигурање студената“),
  • студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе и доказ о радном односу.

Образац за изадавање потврда о статусу студента преузима се са сајта факултета (https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci). Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис.

Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе из претходног периода неће моћи да регулишу статус у школској 2020/2021. години.

4. Поновни упис године на мастер акдемским студијама обавиће се у периоду од 07. до 17. октобра 2020. године према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета  (канцеларија 104).

 

Распоред уписа

Због актуелне епидемиолошке ситуације и у циљу смањења гужве у просторијама факултета, а поштујући епидемиолошке мере које доносе Кризни штаб и Влада Републике Србије, упис студената ће се одвијати према распореду предаје документације за упис.

Предаја докумената за упис Студијски програм МАС Преузимање индекса и потврда о студирању
7.10.2020. од 9 до 11 сати руски језик и књижевност, мастер предметна настава 9.10.2020. од 13 до 15 сати
7.10.2020. од 15 до 17 сати историја 9.10.2020. од 13 до 15 сати
8.10.2020. од 9 до 11 сати Филозофија, социологија, социолог у социјалној заштити 10.10.2020. од 13 до 14 сати
8.10.2020. од 15 до 17 сати филологија 10.10.2020. од 13 до 14 сати
9.10.2020. од 9 до 11 сати комуникологија 12.10.2020. од 13 до 15 сати
9.10.2020. од 15 до 17 сати педагогија 12.10.2020. од 13 до 15 сати
10.10.2020. од 9 до 11 сати
социјални рад 13.10.2020. од 13 до 15 сати
10.10.2020. од 11 до 13 сати
француски језик и књижевност 13.10.2020. од 13 до 15 сати
12.10.2020. од 15 до 17 сати психологија 14.10.2020. од 13 до 15 сати
13.10.2020. од 15 до 17 сати психологија 14.10.2020. од 13 до 15 сати
14.10.2020. од 15 до 17 сати англистика 16.10.2020. од 13 до 15 сати
15.10.2020. од 15 до 17 сати англистика 16.10.2020. од 13 до 15 сати
16. и 17.10.2020.
уписивање студената који се нису уписали према распореду уписивања
   

Студенти који су у току школске 2019/2020. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 27. до 29. октобра 2020. године у времену од 12 до 14 сати.

Уз молбу која се преузима са сајта факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

Управа факултета апелује на све студенте да се поштовањем динамике и распореда уписа и издавања потврда још једном покаже висок степен друштвене одговорности и бриге за сопствено и колективно здравље