Осигурање студената у школској 2020/2021. години

Обавештења и активности  ::  четвртак, 1.10.2020.

Овај чланак садржи прилоге.

У школској 2020/21. години студенти факултета су осигурани преко осигуравајућег друштва "Generali осигурање Србија" а.д.о. Београд.

Седиште осигуравајућег друштва у Нишу је у улици Николе Пашића бр. 36.

Контакт особе у осигуравајућем друштву су Предраг Спасов, 062/79-11-45 и Петар Виденовић, 064/82-82-059.