Обавештење о испитном року Oктобар III

Обавештења и активности  ::  недеља, 27.9.2020.

На захтев Студентског парламента, Наставно-научно веће Филозофског факултета, на електронској седници 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о организовању испитног рока Октобар III, који би се реализовао у периоду од 5. до 10. октобра 2020. године, док би пријављивање за овај рок било од 25. до 30. септембра 2020. године.