Упитник о квалитету наставе за предмете у јесењем семестру

Обавештења и активности  ::  уторак, 26.5.2020.

У циљу побољшања услова студирања и наставе на Факултету, неопходно је мишљење студената. Молимо вас да, пре него приступите електронској пријави испита, попуните упитнике о квалитету наставе за предмете које сте слушали у јесењем семестру.  Неколико минута које ћете утрошити за попуњавање упитника могу указати на недостатке и проблеме са којима се сусрећете и значајно утицати на њихово уклањање.

Поступак вредновања је потпуно анониман, односно након завршетка анкетирања, Студентски сервис даје збирне извештаје о оценама и коментарима, без навођења било каквих података о студентима.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу