Упитник о квалитету наставе на даљину

Обавештења и активности  ::  уторак, 21.4.2020.

Драги студенти,

У време ове актуелне пандемије сви смо се нашли пред бројним, за све нас неочекиваним изазовима. Када је реч о активностима на Факултету, измењени услови у којима се одвијају наше свакодневне животне и радне активности наметнули су потребу за брзом реорганизацијом и успостављањем новог начина рада. Најважнији задатак био је да се настава организује на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало брзо учење и овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета која је доступна на вашим налозима на Е-Индексу је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу у периоду ванредног стања, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 30. априла 2020. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу