Позив студентима докторских студија за учешће у раду Тренинг школе

Обавештења и активности  ::  понедељак, 24.2.2020.

На Универзитету у Нишу, у периоду 16.до 20. марта 2020. године, биће одржана Тренинг школа у оквиру COST акције 15221- We ReLaTe: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (https://www.cost.eu/actions/CA15221/#tabs|Name:overview или http://www.werelate.eu).

Основна тема школе је анализа различитих академских стилова писања и представљања резултата зависно од научне области (коначан план и садржај предавања школе биће достављен касније).

Пријаве за Тренинг школу, уз CV и  списак објављених радова, могу послати сви студенти докторских студија Универзитета у Нишу (обавезно је добро познавање енглеског језика), до 10. марта 2020. године.

Избор два кандидата који ће добити право учешћа у Тренинг школи биће извршен на основу просечне оцене на докторским студијама и броја објављених радова.

За све информације о школи и слање CV обратити се др Бојани Даниловић на адресу:

Тренинг школа је организована у сарадњи са Центром за унапређење квалитета Универзитета у Нишу.