Преузимање примерка уговора за кредит или стипендију

Стипендије и кредити  ::  среда, 26.6.2019.

Студенти који су у школској 2018/2019. години први пут потписали уговор за студентски кредит или стипендију, могу свој примерак уговора преузети у канцеларији Финансијске службе факултета (бр. 36, приземље, лева страна ходника).