Универзитетска агенција франкофоније: позив за пројекте 2019

Стипендије и кредити  ::  понедељак, 4.3.2019.

Универзитетска агенција франкофоније у централној и источној Европи покреће позив за пројекте чији је циљ подршка студентским удружењима и промовисање француског језика кроз разне активности (научне манифестације, такмичења, летње школе, фестивали, итд.). 

Информације о пријави и остале детаље конкурса можете наћи на сајту : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2019-appui-aux-initiatives-etudiantes