Нови конкурс ERASMUS MUNDUS SIGMA Agile (циљна група 3)

Стипендије и кредити  ::  петак, 18.3.2016.

Овај чланак садржи прилоге.

Отворен је нови конкурс за ERASMUS MUNDUS SIGMA Agile програм само за циљну групу 3 (погледати у тексту конкурса).