Стипендије МПНТР

Стипендије и кредити  ::  среда, 17.10.2018.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2018/2019. годину.

Све неопходне информације су на: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/