Стипендије ЕРАЗМУС+ програма (јануар 2017)

Стипендије и кредити  ::  петак, 13.1.2017.

Овај чланак садржи прилоге.

Универзитет у Нишу, у оквиру Програма ERASMUS+ 2016–2018 (ERASMUS+ International Credit Mobility / Mobilité Internationale de Crédits), објављује Конкурс за стипендирање студијског боравка студената француског језика и књижевности Филозофског факултета у Нишу на Универзитету Артоа, Француска (Université Artois, France). Детаљне информације о условима пријаве на Конкурс, процедури Конкурса, документима потребним за пријаву на Конкурс, као и о критеријумима за избор стипендиста налазе се у тексту Конкурса (Guide du candidat). Уз текст Конкурса приложен је и Формулар за пријаву на Конкурс (Formulaire de Candidature).

Рок за пријаву на Конкурс је 1. март 2017. године.

Све пријаве слати на следеће адресе:

  1. доц. др Селена Станковић –
  2. доц. др Нермин Вучељ –
  3. доц. др Иван Јовановић –