Kонкурс за доделу стипендије Фондацијe за студије наука и уметности

Стипендије и кредити  ::  среда, 1.11.2023.

Овај чланак садржи прилоге.

Фондација за студије наука и уметности, чији су оснивачи Српска академија наука и уметности, Удружење банака Србије и Народна банка Србије, расписала је конкурс за доделу четири  студентске стипендије за школску 2023/2024. годину.

Стипендије су  намењена студентима треће и четврте године акредитованих основних академских студија из области: организационих наука, електротехничких наука, студија српског језика и књижевности, и ликовне уметности.

Право учешћа на конкурсу имају студенти који су по први пут уписали  одговарајућу годину студија, у склaду са Законом о високом образовању, и чији је просек оцена најмање 9 (девет).  Стипендија ће се исплаћивати  у 10  једнаких рата. Месечни износ стипендије је  20.000  динара.

Кандидат за стипендију подноси документа наведенa у конкурсу. Молимо заинтересоване студенте да пријаве са конкурсном документацијом доставе поштом на адресу: Српска академија наука и уметности, Фондација за студије наука и уметности, Кнезa Михаила 35, 11000 Београд, са назнаком − за конкурс Фондације за студије наука и уметности. Рок за пријављивање на конкурс је од 25. октобра  до 25. новембра 2023. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Детаљније информације и конкурсна документација доступни су на линку:

 

https://www.sanu.ac.rs/konkurs-za-dodelu-stipendije-fondacije-za-studije-nauka-i-umetnosti/