Фондација за студије наука и уметности која делује при Српској академији наука и уметности расписује Конкурс за доделу студендије

Стипендије и кредити  ::  среда, 8.3.2023.

Овај чланак садржи прилоге.

Фондација за студије наука и уметности која делује при Српској академији наука и уметности расписује Конкурс за доделу студендије за студенте акредитованих основних академских студија за школску 2022/2023 годину. Из прилога можете преузети Текст конкурса и Образац пријаве за доделу стипендије.