Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Savremene sociološke teorije

Социологија  ::  петак, 1.12.2023.

Polaganje sažetaka i kolokvijuma iz predmeta Savremene sociološke teorije (za apsolvente, čije su predispitne starije od 3 godine) biće održano u petak, 8. decembra u 17h u 302.

 • Link do učionice: https://classroom.google.com/c/NTYyOTEwNTIxNTgz?cjc=zloy2co
 • Link do materijala: https://docs.google.com/document/d/1l68D8UpOwPUQFeZoAyRRJfDKGJed_PdO/edit?usp=sharing&ouid=110176985418991896949&rtpof=true&sd=true 
 • Link do pitanja za sažetke (pripremate 4 lekcije i iz svake će biti postavljeno po jedno pitanje): https://docs.google.com/document/d/1l68D8UpOwPUQFeZoAyRRJfDKGJed_PdO/edit
 • Za kolokvijum pripremate sledeće: 
  1. Strukturalni funkcionalizam Talkota Parsonsa (iz Ricera, knjigu imate u pdf-u (srpsko izdanje) - str. 122-139);
  2. Funkcionalizam Roberta Mertona (u učionici je knjiga sa markiranim naslovima za spremanje kolokvijuma - str. 104-108; 116-129; 146-151; 153-160; 160-185). Funkcionalizam Mertona možete čitati i iz Ricera (ako to bolje razjašnjava neke stvari iz samog Mertona). Ali originalni Mertonov tekst se ne može zameniti Ricerom.
  Kad je reč o vežbama, to su sledeće lekcije:
  3. Uvod u sociološku teoriju (Ricer - srpsko izdanje, str. 31-42);
  4. Interpretativna sociologija: izazovi razumevanja društvenog sveta (tekst imate u pdf-u, str. 5-12; 21-26);
  5. Simbolički interakcionizam  (Ricer - srpsko izdanje, str. 215-232);
  6. Etnometodologija i konverzacijska analiza (Ricer - srpsko izdanje, str. 232-239);
  7. Poglavlje IV (Kako se susretanje pojedinca i društva odvija u pojedinostima?) (tekst od Darendorfa imate u pdf-u, str. 111-118).