Polaganje sažetaka iz predmeta Socijalna stratifikacija

Социологија  ::  четвртак, 19.1.2023.

Polaganje sažetaka iz predmeta Socijalna stratifikacija će biti održano u ponedeljak, 30. januara od 14h u 302. U datom vanrednom roku sažetke mogu polagati apsolventi, a aktuelni studenti koji nisu položili sažetke ove godine polagaće regularno naredne godine.

Link do pitanja za sažetke i objašnjenja načina polaganja: https://docs.google.com/document/d/1wZiEET9IjEiWHk093-RE2LZEaguXWMDAB72MS_xXlRs/edit?usp=sharing

Link do učionice i priloga: https://classroom.google.com/c/NTU3NzQwMjQ5ODI3?cjc=goo5vxg 

Link do materijala (neke knjige/poglavlja treba potražiti u biblioteci ili skriptarnici): https://drive.google.com/drive/folders/1q1jnkHUNstaw4U0ATr8t4IvPrv5tRZjC?usp=sharing