Kolokvijum iz predmeta Uvod u analizu podataka

Социологија  ::  петак, 9.12.2022.

Kolokvijum iz predmeta Uvod u analizu podataka će biti održan u petak, 16. decembra u 15.30h (računarska učionica 41).