Огласна табла: Психологија

основне академске студије

У петак 13.11.од 10,30-11,30 часова у кабинету 307 проф. Бојана Димитријевић ће уписивати оцене и/или давати потписе у индекс.

Сви студенти којима је због административних обавеза неопходно да упишу оцене у индекс из предмета које држи проф. Бојана Димитријевић пре 23. 10. 2020. године могу то да ураде по следећем распореду:

 

Понедељак 12. 10. 2020. године, у термину од 12 до 14 часова, у кабинету 119, из предмета:

 • Клиничка психодијагностика на ОАС Психологија
 • Психопатологија детињства и младости на ОАС Психологија
 • Психодијагностика деце на ОАС Психологија
 • Психосоцијална патологија на МАС Психологија
 • Неуропсихологија на МАС Психологија
 • Форензичка психологија са судском психијатријом на МАС психологија
 • Заштита менталног здравља на ОАС Педагогија

За упис оцена потребно је претходно се најавити асс. Душану Влајићу, на мејл

 

Уторак 13. 10. 2020. године, у термину од 16:30 до 19 часова, из предмета:

 • Заштита менталног здравља на ОАС Психологија
 • Психологија у заједници на ОАС Психологија
 • Клиничко-социјална психологија на МАС Психологија

За упис оцена потребно је претходно се најавити асс. Миљани Спасић Шнеле на мејл

 

За упис оцена из предмета:

 • Општа психопатологија на ОАС Психологија
 • Психопатологија посебни део на ОАС психологија
 • Увод у клиничку психологију на ОАС Психологија

потребно је јавити се асс. Николи Ћировићу на мејл ради договора око термина.

С обзиром на и даље актуелну епидемиолошку ситуацију везану за Ковид-19, испит из Клиничке психодијагностике ће и у наредна три испитна рока обухватати Симулацију Клиничког досијеа, као алтернативну активност уласку у здравствене установе и раду са пацијентима. Комплетне информације о начину полагања испита из поменутог предмета можете наћи на следећем линку: https://studenti.filfak.ni.ac.rs/oglasna-tabla/oas-psihologija/item/1050-obavestenje-o-nacinu-polaganja-klinicke-psihodijagostike-u-martovskom-aprilskom-majskom-i-junskom-roku-2020

Испити из предмета Мотивација и емоције и Перцепција код проф. Миленовића одржаће се 2. 6. од 14 сати (не од 10, како је према годишњем распореду) у амф. 21.

За полагање испита из Опште психопатологије неопходно је да студент претходно има положен колоквијум из овог предмета. Иако је ово предиспитна обавеза која је свим студентима правовремено најављена, појављују се случајеви студената који без положеног колоквијума приступају полагању испита из тог предмета. Због тога још једном подсетник на неопходан след обавеза -  сви они који планирају да изађу на испит из Опште психопатологије треба да контактирају асистента Николу Ћировића на мејл адресу  како би се информисали о датумима полагања колоквијума пре испитног рока у коме су пријавили испит. Оцена са колоквијума је део коначне оцене за овај предмет, а прелазна оцена је неопходан предуслов за приступање пидменом делу испита. Студенти који су, из било којих разлога пропустили да реализују ову предиспитну обавезу, а изашли на писмени део испита,  мораће да је у најкраћем року реализују у договору са асистентом, а да испит пријаве поново у наредном року, када ће обе оцене моћи да се интегришу у предлог коначне оцене. Имајући у виду да је било неколико пропуста у овој процедури, у наредним испитним роковима ће бити строго проверавано да ли студенти који су изашли на испит имају положен колоквијум, и све док не испуне ову предиспитну обавезу неће бити омогућен излазак на испит.

Испит из предмета Школе и правци биће одржан према распореду, 2. 6. 2020. године од 11 сати, А 301.

Испит из предмета Психологија самства и Квалитативна истраживања у психологији биће одржан 2. 6. 2020. године од 18 сати, А 301 и учионица 306.

 

Због специфичних околности које су се наметнуле у време пандемије, у априлском, јунском и апсолвентским (мартовском и мајском) року, испит из Клиничке психодијагостике полагаће се само писмено. Постоје само две сутуације у којима је предвиђено усмено одговарање: 1)  уколико студент није задовољан предложеном коначном оценом, у договору са професором организоваће се усмени део испита на начин како је технички могуће; 2) уколико није урадио Клинички досије и потребна је алтернативна активност како би се то надокнадило, о ћему ће детаљније бити речи у наставку овог обавештења.

Финална оцена обухвата оцену за Клинички досије и оцену са писменог теста (или са два колоквијума за студенте који су у актуелној години полагали из два дела). Да такође подсетим, положени колоквијуми из текуће школске године важе само у тој школској години и ако студент који је слушао овај предмет 2019/20. године, не финализира испит најкасније у септембру 2020., престаје важење колоквијума и у наредним роковима он приступа полагању испита у целини, као да колоквијуме није ни полагао. За оне који су Клинички досије већ предали, као и оне који ће израђени Досије предати најкасније недењу дана пре испитног рока у коме полажу, неће бити усмене одбране Досијеа, већ ће се уважити оцена предатог рада.

За оне који нису урадили Досије, а због пандемије, ванредног стања и новонасталих и још увек недовољно предвидивих околности, нису у могућности да уђу у клиничке установе у којима је могуће израдити досије, постоје две могућности:

1) да изађу на писмени део испита без Досијеа, што ће им изузетно у овим роковима бити омогућено, иако никада до сада није било могуће приступити писменом испиту без предатог Досијеа. Полагањем писменог дела они не завршавају у потпуности испит  из Клиничке психодијагностике, већ тек када у наредним месецима буду у прилици да испуне ову предиспитну обавезу регуларно, уласком у установу и радом са пацијентом – тек када рад предају и он буде оцењен, биће им предложена финална оцена и након тога уписана у индекс и записник;

2) уколико студент не жели или не може да чека неколико месеци како би финализирао испит из Клиничке психодијагностике Клиничким досијеом израђеним у установи, биће организована Симулација Клиничког досијеа која ће се организовати усменим испитивањем на даљину, или у згради факултета, у договору са наставником или асистентом на предмету. За овакав начин симулације Клиничког досијеа неопходно је заказивање код асистента Душана Влајића на мејл , који ће сачињавати распоред са најмање једносатним слотовима у којима студенти ПРЕ приступања писменом испиту, или у изузетним случајевима у договору са асистентом ПОСЛЕ писменог испита, могу приступити овом алтернативном начину надокнаде Клиничког досијеа. Ова усмена Симулација ће обухватити питања везана за познавање тестова –теоријске и практичне специфичности, њихово задавање, администрирање и интерпретацију, као и примену код појединих нозолошких категорија. Студент треба да покаже да располаже знањима и вештинама неопходним за практичну примену тестова до детаља, чиме доказује своју способност за практичан рад. Само у случају да испитивачу покаже да је у довољном степену овладао овим знањима и вештинама, добија једну од прелазних оцена и тиме испуњава ову предиспитну обавезу.

Студенти који су завршили обе описане обавезе, не морају за време трајања пандемије доћи да оцену упишу у индекс- како би се смањила могућност од заразе путем физичког контакта и обавезу доласка на факултет ћемо свести на минимум – писмени тест ће бити једина прилика када морају доћи у зграду факултета и не постоји алтернативни начин полагања писменог теста – а све остале фазе финализирања оцене могу опционо бити регулисане на даљину. Оцену накнадно, када ванредна ситуација прође могу уписати у индекс. Финална оцена коју су добили ће свакако бити у евиденцији професора и асистента, у записнику и електронској евиденцији, тако да ће питање уписивања у индекс накнадно бити ствар формалности. За оне студенте којима је уписивање оцене непосредно по завршетку испита потребно због следећег степена школовања или других административних обавеза, уписивање оцена ће свакако бити омогућено у договору са професором, и у складу са мерама прописаним како би се створило што безбеније здравствено окружење док траје опасност од инфекције.

Студенти имају ОБАВЕЗУ да приликом доласка на писмени дела испита понесу индекс и да током израде писменог теста индекс оставе крај себе на клупи, на увид дежурном наставнику или асистенту.

Литературу за полагање испита из Клиничке психодијагностике можете наћи у листи прилога.

У децембарском испитном року сви испити проф. Гордане Ђигић биће одржани у сали 434 (датум непромењен, 20. 12. у 19 сати).