Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА131

Мобилност студената  ::  уторак, 21.11.2023.

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131 (пројекти број 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410 и 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613)*, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс је отворен до 19. децембра 2023. године у 12:00 часова, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу, и то за

  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
  • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Универзитета у Нишу да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Број сати држања наставе/стручног усавршавања - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно. Најмање 8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље. Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА131, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу ограничено у просеку на 6 дана, укључујући 2-5 радних дана и до 2 додатна дана за путовање (1 дан пре почетка и/или 1 дан по завршетку активности). У циљу рационалног коришћења средстава, учесницима ће по правилу бити одобраван 1 дан за путовање, а изузетно, уколико се мобилност спроводи на веома удаљеној дестинацији или постоји други оправдан разлог, Комисија може предложити да учеснику буду одобрена 2 дана за путовање.

Више информација: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202311171124