Курс кинеског језика

Мобилност студената  ::  среда, 8.11.2023.

Заинтересовани кандидати за курс кинеског језика се могу пријавити до 15. новембра 2023. године на мејл:  

Почетак курса је од 20. новембра 2023. године.