Извештај по Конкурсу за мобилност студената докторских студија Универзитета у Нишу

Мобилност студената  ::  среда, 30.8.2023.

Овај чланак садржи прилоге.

Извештај Комисије за утврђивање предлога одлуке по Конкурсу за краткорочну мобилност студената докторских студија Универзитета у Нишу у оквиру програма мобилности Еразмус+КА131 можете наћи на сајту Универзитета: (https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/izvestaj-komisije-za-utvrdjivanje-predloga-za-kratkorocnu-mobilnost-doktoranada-u-okviru-erazmus-programa-ka131).

Ускоро се очекује обавештење о даљој процедури и додатној документацији потребној за реализацију мобилности.