Конкурс Универзитета у Нишу за краткорочну мобилност студената докторских студија у оквиру програма Erasmus+ KA131

Мобилност студената  ::  петак, 14.7.2023.

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erazmus+ KA131, objavio konkurs za kratkoročnu fizičku mobilnost studenata doktorskih studija (od 5 do 30 dana) u svrhu studiranja i obavljanja stručne prakse u periodu od sredine septembra do kraja oktobra 2023. godine.
Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202307131354 . Rok za prijavu je 24. avgust 2023. godine.