Организација ORCA расписала је конкурс за пету генерацију шестомесечног тренинг и менторинг програма, који може бити користан студентима основних и постдипломских студија

Мобилност студената  ::  понедељак, 3.4.2023.

Организација ORCA расписала је конкурс за пету генерацију шестомесечног тренинг и менторинг програма, који може бити користан студентима основних и постдипломских студија. У оквиру овог програма, полазници уче како да формулишу своју пројектну идеју из области заштите природе и добробити животиња, пронађу донатора, и попуне формуларе који су саставни део пројектне апликације за идентификованог донатора. 

Рок за подношење пријаве је 25. април 2023. године у 16 часова. 

Кроз предавања уживо, интерактивни рад у малим групама, уз асистенцију стручних и искусних предавача и индивидуални рад између тренинг модула на који добијају писану повратну информацију, полазници програма, усвајају знања и вештине кроз следеће тематске области: 

- пројектни менаџмент и обезбеђивање финансијских средстава за непрофитне пројекте; 

- вештине комуникације са различитим циљним групама и јавни наступ; 

- лидерске вештине и дефинисање јасних циљева; 

- вештине јавног заступања и реализације јавне кампање; 

- процес израде и усвајања прописа, улоге и надлежности институција и организација.

Поред обуке, полазници добијају индивидулану подршку ментора у процесу креирања пројектног предлога на одабрану тему. Након успешно завршеног програма, полазници добијају сертификат. 

Линк за пријаву на овај програм је: https://orca.rs/orca-akademija-5/ 

За додатне информације о конкурсу, можете се обратити организацији ORCA: и 065 303 00 37 (др Јелена Буразеровић, координаторка ORCA Академије).