Позив за пријаву на конференцију „fYOUture of YOUth” у Букурешту

Мобилност студената  ::  четвртак, 19.1.2023.

Национална агенција за Еразмус+ из Румуније организује конференцију „fYOUture of YOUth” од 28.2. до 3.3.2023. године у Букурешту.

На тродневној међународној конференцији разматраће се у којој мери европски програми одговарају на актуелне потребе младих и омладинског сектора и како би требало да да се развијају будући програми и структуре за младе како би боље одговорили на њихове потребе и подржали актуелну и следећу Европску стратегију за младе.

На догађај се позивају омладински радници (омладински лидери, менаџери омладинских пројеката, координатори, омладински ментори и тренери), истраживачи у пољу младих, доносиоци одлука, представници омладинских тела и сл.

За више информација и детаља о програму посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на обуци попуњавањем регистрационог формулара на САЛТО платформи (претходно је неопходно креирати налог). Рок за пријаву је 22. јануар 2023.

Важно:

Одабраним учесницима из Србије Фондација Темпус покрива 95% трошкова пута по принципу рефундације, док организатори обезбеђују смештај и храну.

Број места на ТСА догађајима је ограничен и приликом избора учесника води се рачуна о квалитету попуњене пријаве, усклађености са темом и циљном групом догађаја, као и познавању енглеског језика. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Фондација Темпус може организовати интервју и проверу знања језика. 

Све додатне информације могу се добити путем е поште: