Конкурс Joint Research Center Европске Уније

Мобилност студената  ::  среда, 11.5.2022.

Овај чланак садржи прилоге.

Joint Research Center Европске Уније који је лоциран у Белгији, Немачкој, Италији, Холандији и Шпанији тражи приправнике за плаћени приправнички стаж у трајању од 3 до 5 месеци. Кандидати морају бити држављани ЕУ или земаља придружених Оквирним истраживачким програмима ЕУ (у које спада и Србија), који су недавно завршили основне студије (могу и виши нивои студија, али је потребно да од тренутка стицања последње дипломе није прошло више од 5 година) и познају енглески језик бар на нивоу Ц1. Рок за пријаве је 31. мај 2022. године. Више информација можете наћи у прилогу.