Прелиминарна ранг листа - Конкурс за студентску мобилност у зимском семестру 2022/2023. године

Мобилност студената  ::  понедељак, 18.4.2022.

Прелиминарна ранг листа је објављена на сајту Универзитета у Нишу:

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/izvestaj-komisije-za-utvrdjivanje-predloga-za-izbor-kandidata-za-mobilnost-studenata-u-okviru-erazmus-projekta-ka103-i-ka131

Кандидати имају право да поднесу приговор на прелиминарну ранг листу, а информације о року и начину подношења приговора дате су у конкурсу објављеном на сајту Универзитета у Нишу.