Јавни позив за мобилност на Институту за српски језик и комуникације универзитета БДТУ В.Г. Шухов у Белгороду

Мобилност студената  ::  четвртак, 26.8.2021.

Драги студенти Филозофског факултета у Нишу,

 

Филозофски факултет у Нишу, објављује јавни позив за једног студента мастер или докторских студија српске филологије са Филозофског факултета у Нишу који би током предстојећег семестра боравио у Белгороду у Руској Федерацији на нашем партнерском Институту за српски језик и комуникације универзитета БДТУ В.Г. Шухов. Током свог боравка студент би имао следеће обавезе:

- настава српског језика (материјална база и наставна средства постоје, али кандидат је обавезан да асам спрема своје часове за групе од просечно 6 студената и да спроводи наставу да пута дневно у трајању од по 1,5 сат);

- два пута недељно писао би кратку новост на српском језику за универзитетски сајт, по материјалима које би раније добио, о догађајима у студентском граду и животу студената;

- студент је обавезан и да обезбеди садржај и промоцију на друштвеним мрежама (Фејсбук) на српском језику;

- учествовање у идејама, планирању и реализацији културних догађаја усмерених на промоцију и распрострањиванје српске културе и традиције, као и учвршћивању руско-српског пријатељства.

 

Идеалан кандидат треба да буде:

- дипломирани филолог-србиста или студент таквог усмерења;

- брзо прилагодњив, спреман на живот у иностраном окружењу и студентском граду, активан, марљив и комуникативан, способан за целодневни рад са омладином, предусретљив, пажљив према свом радном окружењу, колегама, спреман да помогне и учествује у тимском раду;

- мора поседовати минималну дозу талента за публицистику, уметничке или сценске вештине и таленти су добродошли;

- знање руског језика није обавезно, али ће предност имати кандидати који поседују барем основно знање руског језика.

 

Партнерски универзитет ће студенту који буде изабран обезбедити:

- бесплатан смештај у студентском дому;

- бесплатну исхрану на бази дневној менија у студентској мензи (два оброка дневно, осим суботом и недељом).

- месечни џепарац у износу од 10 000,00 рубаља.

- могућност бесплатног похађања академског курса руског језика са сертификатом о стеченом нивоу знања;

- релевантан документ који потврђује и стечено искуство током периода боравка и Писмо препоруке од стране Универзитета В.Г. Шухов.

- бесплатно коришћење свих универзитетских садржаја, базена, професионалних спортских терена, библиотеке исл.;

- бесплатан брзи интернет у смештају и на Институту.

- позивно писмо за визу

 

Кандидат сам покрива:

- трошкове пута до Белгорода и назад и вађења визе;

- мора поседовати биометријски пасош Републике Србије који важи минимално две године од датума уласка у Русију;

- мора обезбедити себи медицинског путно осигурање за цео период боравка у Русији

 

Заинтересовани кандидати се пријављују слањем мејла на  у коме треба да наведу шта студирају, која су година и који им је број индекса и уз који треба да прикаче мотивационо писмо (једна А4 страна) у ком ће укратко објаснити своју мотивацију за пријављивање на овај позив.  

 

Трајање овог јавног позива је до 2. септембра.

 

У оквиру овог јавног позива, могу се изузетно пријавити и студенти завршних година основних студија, али ће предност имати студенти мастер и докторских студија.

Очекује се да изабрани студент буде спреман да отпутује у Руску Федерацију по овој мобилности врло брзо након окончања овог јавног позива.