ПРИЈАВА ЗА ЛЕТЊУ ШКОЛУ STICS ПРОЈЕКТА

Мобилност студената  ::  среда, 15.7.2020.

Овај чланак садржи прилоге.

15.07.2020. :: Рок за пријаве је продужен до 31. јула 2020.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ у Нишу организује летњу школу Blended Learning Summer School “Social Trauma in Changing Societies (STICS)” – Migration, Sociotraumatic Past and Contemporary Social Dynamics”. Овај пројекат унапређује међурегионалну универзитетску сарадњу на тему Social Trauma и општи развој цивилног друштва а заснива се на резултатима сарадње са DAAD research networks “Trauma, Trust, and Memory” and “Migration – Trauma in Transition”. За ову летњу школу могу се пријавити Студенти мастер студија и завршних година основних студија психологије и других друштвених наука. Рок за пријаве је 15. јул 2020. 31. јул 2020. Све неопходне информације за пријаву налазе се у прилогу.